Metaversumi - Havas Finland


Metaversumi = 3D-virtuaalimaailmojen suuri, yhtenäinen verkosto, jossa käyttäjät voivat olla vuorovaikutuksessa muiden käyttäjien kanssa tietokoneella luodussa ympäristössä, joka sijaitsee internetissä.  

Virtuaalitodellisuus= tietokonetekniikalla luotu simuloitu ympäristö.  

Lisätty todellisuus= paranneltu versio fyysisestä oikeasta maailmasta, jossa käyttäjät saavuttavat todellisuuden tunteen aistiärsykkeiden kautta esim. digitaalisten visuaalisten elementtien tai äänen kautta. Esim. Snapchat filtterit, joita voi käyttää reaaliajassa voidaan nähdä lisättynä todellisuutena. 

Web 3.0 = tulevaisuuden Internet 

Mikä ihmeen metaversumi? 

Metaversumi on puhuttanut ihmisiä kansainvälisesti jo muutaman vuoden. Havaksen tekemän Prosumer-tutkimuksen mukaan jo 72 prosenttia tutkimukseen osallistuneista suomalaisista kuluttajista on kuullut metaversumista tai pelialustoista, kuten Fortnite, Roblox sekä Minecraft.  

Metaversumilla käsitteenä ei ole vain yhtä tarkkaa määritelmää, ja termillä voidaan tarkoittaa montaa eri asiaa. Usein metaversumilla tarkoitetaan kuitenkin digitaalisen ja fyysisen maailman yhdistymistä tulevaisuuden internetissä. Termi tulee sanoista meta ja universumi. Sana meta tarkoittaa rajat ylittävää, ja universumiin yhdistettynä voidaan ajatella sen tarkoittavan universumia ilman rajoja. Metaversumiin voidaan katsoa sisältyvän sekä lisätty todellisuus että virtuaalitodellisuus. Lisätty todellisuus (AR) lisää virtuaalista sisältöä fyysiseen maailmaan.  Se näyttäytyy meille esimerkiksi Snapchatissa, jossa käyttäjät voivat reaaliajassa muuttaa omaa ulkonäköään filttereiden avulla. Tai Pokemon Go -pelissä, jossa käyttäjät etsivät Pokemoneja fyysisestä maailmasta älypuhelimiensa avulla. Virtuaalitodellisuus puolestaan ei ole samalla tavalla yhteydessä fyysiseen maailmaan, vaan tapahtuu kokonaan virtuaalimaailmassa.  

Metaversumia voi olla vaikea jäsennellä ja hahmottaa, sillä siihen liittyy paljon erilaisia käsitteitä ja konsepteja, joiden ymmärtäminen saattaa tuntua hankalalta ensilukemalta.  

Metaversumin perusidea on kuitenkin yksinkertainen. Metaversumin tavoitteena on digitaalinen ympäristö, jossa voi olla läsnä muiden käyttäjien kanssa. Siinä missä nykyisessä internetissä nettiä luetaan näytöltä, tulevaisuuden internetissä voidaan mennä metaversumin ”sisään”. Internetin sisään meneminen vaatii käyttäjältä VR-lasit, jotka päähän laittaessa käyttäjän ympärillä aukeaa 360-asteinen 3D-virtuaalimaailma, jossa käyttäjä on osana kokonaisuutta. Esimerkiksi VR-lasit päällä käyttäjä voisi Google Maps Street view -toiminnon avulla vierailla virtuaalisesti missä tahansa maailman kolkassa, sen sijaan että tarkastelee näkymää tietokoneen ruudulta. Tai sen sijaan, että vastaisi ystävän lähettämään tekstiviestiin, käyttäjät voivat tavata metaversumissa ja käydä keskustelua kasvokkain avatareidensa välityksellä.  Metaversumi siis mahdollistaa täysin uudenlaisen internetkokemuksen ja paremman läsnäolon muiden käyttäjien kanssa kuin nykyinen internet, koska ulkopuolelta lukemisen sijaan käyttäjä on ikään kuin sisällä metaversumissa ja osallistuu siihen sisäpuolelta.  

Vaikka metaversumista kuullaan usein puhuttavan internetin tulevaisuutena, on tärkeää kuitenkin ymmärtää, että metaversumin ei ole tarkoitus tulla korvaamaan internettiä. Metaversumi ei siis ole Web. 3.0 eli tulevaisuuden internet, mutta tarvitsee sitä toimiakseen. Metaversumi on osa tulevaisuuden internettiä, ja yksi niistä asioista, joita Web 3.0 tulee mahdollistamaan entistä nopeamman yhteyden ja kehittyneemmän teknologian avulla.  Web 3.0 sen sijaan voidaan toteuttaa ilman digitaalisen metaversumin syntymistä.   

Pelaaminen tulee usein esille, kun metaversumista on puhe ja metaversumi sekä pelaaminen usein sotkeutuvat toisiinsa. Pelejä ei kuitenkaan voida laskea metaversumiin vaikka niissä on paljon samaa ja ne sisältävät jopa metaversumin osia. Pelit kuten Fortnite, Roblox ja Minecraft sisältävät paljon metaversumin ominaisuuksia, mutta olennaisin ero näiden pelien ja metaversumin välillä on se, että pelit ovat toisistaan irrallisia ja asioita voi vain harvoin siirtää pelistä toiseen, joitain poikkeuksia lukuunottamatta. Pelejä voidaan kuitenkin pitää metaversumin edelläkävijöinä ja suunnan näyttäjinä. Metaversumin visio on luoda yhtenäinen maailma, jossa kaikki tapahtuisi samassa universumissa ja universumin olemassaolo jatkuu yhä, vaikka käyttäjä poistuu sieltä.  

Mitkä ovat sitten metaversumin hyviä puolia? Yksi metaversumin parhaita puolia on se, mitä kaikkea se yhdistettynä Web 3.0:aan voi avata ihmisille. Havaksen Prosumer-tutkimuksessa selvisi, että jopa 50 prosenttia tutkimukseen osallistuneista suomalaisista kuluttajista näki sosialisen kanssakäymisen metaversumissa ja pelialustoilla positiivisena mahdollisuutena nuorille oppia ja kehittää uusia kykyjä. Tulevaisuuden internet tulee mahdollistamaan käyttäjien yhteen tuomisen maailmanlaajuisesti vielä nykyistäkin tiiviimmin, ja sitä voidaan käyttää lähes kaikilla toimialoilla terveydenhuollosta ja lääketieteen tekniikasta sotilas- ja puolustusteollisuuteen, tarjoten eri toimialoille laajan valikoiman uusia mahdollisuuksia ja työkaluja. Sen lisäksi, että metaversumi voi tarjota meille laajan kirjon mahdollisuuksia työmaailmassa, tarjoaa se myös esimerkiksi nuorille mahdollisuuden oppia ja kehittää uusia kykyjä virtuaalimaailmassa.  

Metaversumi tarjoaa myös brändeille täysin uudenlaisia mahdollisuuksia markkinoinnin saralla. Metaversumilla on hyvät mahdollisuudet uudistaa digitaalisen markkinoinnin maisemaa. Tällä hetkellä markkinoijilla on mahdollisuus kokeilla mitä markkinointi voisi olla metaversumissa, videopelien ja AR/VR:n kautta, jotka voidaan nähdä metaversumien esiasteina. Havaksen Prosumer-tutkimuksessa selvisi, että kuluttajat näkivät pelialustat hyvänä mahdollisuutena brändeille tuottaa lisäarvoa kuluttajille mm. palkitsemalla käyttäjien aktiivisuuden tai palkitsemalla käyttäjien saavutukset rahallisesti tai ilmaisilla tuotteilla. Joitain tuttuja brändejä onkin jo nähty pelimaailmassa, kuten Gucci joka avasi virtuaalisen myymälän Robloxiin. Pelialustat ja metaversumi tarjoavat siis uudenlaisen alustan brändeille, joka aluevaltauksena voi olla hyvinkin kannattava yrityksille. Tekniikan kehittyessä metaversumi tulee olemaan entistä saavutettavampi suuremmalle määrälle kuluttajia, kun kehittäjät kuten Meta, Snapchat ja Samsung julkaisevat parempia sekä edullisempia VR-laseja/kuulokkeita. Markkinoijalle avautuu entistä enemmän keinoja hyödyntää metaversumin teknologisia ominaisuuksia, kun Fortniten kaltaiset pelit esittelevät uusia virtuaalitiloja, joiden keskiössä ei ole pelkästään pelaaminen. Prosumerit olivat tutkimuksen mukaan kiinnostuneita brändien tuottamasta eksklusiivisesta sisällöstä pelialustoilla ja metaversessa, sekä kokivat metaversumin potentiaalisena alustana brändeille.  

Metaversumi kuulostaa vaikuttavalta sekä kaikenkattavalta ja se tarjoaa ehdottomasti paljon hienoja mahdollisuuksia. Kuitenkin myös mahdollisia ongelmia on ilmennyt, vaikka metaversumi on vasta alkutekijöissään, eikä edes vielä käytössä. Yksi keskeisimmistä ongelmista on metaversumin vaatima laitteisto. Metaversumi on riippuvainen VR-laseista. Tämän päivän VR-lasit saavat kehittyä vielä paljon, jotta ne ovat tulevaisuudessa tarpeeksi kevyitä ja vaivattomasti mukana kannettavia. Myös suorituskyvyn tulee olla korkeatasoinen, jotta käyttökokemus on realistinen ja laadukas. Voidakseen olla osana metaversumia ja sen kehitystä, täytyy käyttäjien pysyä digitalisoitumisen perässä ja ymmärtää metaversumin vaatimia laitteita ja niiden käyttöä. Prosumer-tutkimuksen mukaan 60 prosenttia suomalaisista kuluttajista olivat huolissaan tästä, ja pelkäävät jäävänsä ulkopuolelle metaversumista riittämättömien digitaalisten taitojensa takia.  

Data ja käyttäjien yksityisyys ovat toinen ongelmakohta, joka saattaa herättää kysymyksiä ja pelkoa käyttäjissä. Metaversumi tulee keräämään dataa enemmän kuin käytössä olevat palvelut. Sen lisäksi että käyttäjistä kerätään muun muassa sähköpostiosoitteet, on todennäköistä, että metaversumissa tullaan tallentamaan käyttäytymistietoa hyvin laajasti. Tulevaisuudessa joudutaan kehittämään uusia keinoja yksityisyydensuojan rakentamiseksi sekä henkilöllisyyden vahvistamiseksi. Tietotekniikan pitää siis kehittää uusia tapoja, jotta käyttäjien henkilötiedot pysyvät turvassa ja yksityisinä, kun kerätyn datan määrä lisääntyy metaversumissa. Datan kerääminen ja käyttöoikeudet ovat ongelmia, jotka tulee ratkaista, jotta metaversumia voidaan käyttää turvallisesti suojaten ihmisten henkilötiedot. Myös kysymys GDPR:n soveltamisesta metaversumissa herättää ajatuksia, sillä metaversumissa käyttäjät voivat olla ympäri maailmaa, jolloin tietoturvalait voivat vaihdella käyttäjän sijainnin perusteella. Miten voidaan turvata käyttäjän yksityisyys ja henkilötiedot varmasti, jos metaversumissa käyttäjiä suojaavat eri lait heidän sijaintinsa mukaan? 

Milloin Metaversumi sitten valmistuu? Tästä ei ole tarkkaa tietoa. Metaversumi rakentuu pikkuhiljaa, ja osia siihen onkin alkanut jo muodostumaan. Lopullisen kokonaisuuden hahmottuminen ja toteutuminen tulee tapahtumaan ajan kanssa. Tarkkaa julkaisupäivää ei voida antaa ja uskotaankin, että metaversumi tulee yleistymään pikkuhiljaa kuten internet aikoinaan.  

Havaksella on oma yksikkö, joka on erikoistunut metaversumiin ja sen hyödyntämiseen kaupallisesti. Jos kaipaat apua uusien markkinointiteknologioiden käyttöönotossa, tai haluat päästä käsiksi kaiketi Suomen ensimmäiseen metaversumi-tutkimukseen, ole meihin rohkeasti yhteydessä.  

Lähteitä:  

https://www.youtube.com/watch?v=7ODuQMkZWK8

https://tecci.fi/2021/12/13/mita-metaversumi-tarkoittaa/

https://stealthoptional.com/metaverse/metaverse-release-date-when-is-metaverse-releasing-and-how-can-i-access-the-metaverse/

https://www.parcl.co/blog/the-seven-layers-of-the-metaverse

https://medium.com/building-the-metaverse/the-metaverse-value-chain-afcf9e09e3a7

https://medium.com/javarevisited/how-does-metaverse-powers-the-future-of-gaming-5b97213f647

https://medium.datadriveninvestor.com/challenges-faced-by-the-metaverse-in-becoming-a-reality-d02219d29370

https://venturebeat.com/datadecisionmakers/designing-the-metaverse-challenges-and-questions/

https://lucidrealitylabs.com/blog/7-challenges-of-the-metaverse

https://www.insiderintelligence.com/content/marketing-opportunities-metaverse

https://thenextweb.com/news/metaverse-needs-laws-protect-users-dataVoit myös ladata kirjoituksen PDF-tiedostona alla olevasta linkistä.

https://fi.havas.com/wp-content/uploads/2023/03/Havas_Helsinki_Metaversumi-essee.pdf